Velkommen til Valhall Holding AS

Valhall Holding AS investerer i bolig- og næringseiendommer for langsiktig eierskap og utleie. Målsetning er å finne eiendommer med den beste beliggenhet, alene eller sammen med eksisterende bygg som selskapet eier. Virksomheten ble startet i 2012 og det har fra denne tiden blitt opparbeidet en attraktiv portefølje av eiendommer.

Velkommen til en presentasjon av selskapet!